กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

แจงแนวทางปลูกต้นไม้ในกรุงเทพฯ - คัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมหลังวางท่อร้อยสายใต้ดินแล้วเสร็จ
             นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตพื้นที่เกาะกลางถนนหลายเขตมีการขุดรื้อต้นไม้ใหญ่ออก เพื่อนำไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกแทน อีกทั้งในบางพื้นที่เมื่อโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จ ก็ไม่มีการนำต้นไม้ใหญ่กลับมาปลูกที่เดิมว่า กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์พิจารณาการปลูกต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 1) การปลูกต้นไม้ตามถนนที่มีเกาะกลาง ประกอบด้วย เกาะกลางถนนที่มีความกว้างมากกว่า 3 เมตรขึ้นไป ให้ปูหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้น เกาะกลางถนนที่มีความกว้าง 2 - 3 เมตร ให้ปลูกไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม ไม้ประดับ เกาะกลางถนนที่มีความกว้าง 1 - 1.99 เมตร ให้ปูหญ้าและหรือปลูกไม้ประดับที่สามารถตัดแต่งได้ และเกาะกลางถนนที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร ให้ใช้วัสดุปูพื้น 2) การปลูกต้นไม้ตามถนนที่มีทางเท้า ประกอบด้วย ทางเท้าที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตร และไม่มีกันสาดคลุม ให้ปลูกไม้ยืนต้น ทางเท้าที่มีความกว้างมากกว่า 4 เมตร และมีกันสาดคลุม ให้ปลูกไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทางเท้าที่มีความกว้าง 3 - 4 เมตร และมีกันสาดคลุม ให้ปลูกไม้พุ่ม และทางเท้าที่มีความกว้างน้อยกว่า 3 เมตร ให้ใช้วัสดุปูพื้นและหรือจัดซุ้มไม้เลื้อยตามความเหมาะสม

            ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมถึงวิธีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ เพื่อปลูกภายหลังโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จว่า การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาขนาดของพื้นที่และความกว้างที่เหลืออยู่ รวมถึงความลึกของระดับท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อให้เหมาะสมกับความลึกของรากต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตลงไป ซึ่งอาจจำเป็น ต้องเลือกปลูกเฉพาะไม้ประดับ หรือไม้พุ่ม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบการร้อยท่อสื่อสารและการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วย นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังมีมาตรการบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดทำแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำปี รวมทั้งดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าและนอกแนวสายไฟฟ้าตามหลักวิชาการด้านรุกขกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งได้ประสานเจ้าของพื้นที่ดูแล สำรวจ และตรวจสอบต้นไม้ในพื้นที่ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนตัดแต่ง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะโค่นล้มอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังได้ดำเนินการตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 สร้างสวนสาธารณะแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่ สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ สวนสันติพร เขตพระนคร และสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง

 

แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนย่านหัวลำโพง - ทำความสะอาดพื้นที่สม่ำเสมอป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
          นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา และเกรงว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประกาศขอความร่วมมือผู้ใจบุญงดแจกจ่ายอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการรวมตัวของกลุ่มผู้เร่ร่อนที่มารอรับอาหารแจก พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะให้ทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19