กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 4 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ติดตั้งอุปกรณ์เตือนความสูงเพิ่มเติม - กวดขันไม่ให้รถบรรทุกที่มีความสูงเกินกำหนดขึ้นใช้สะพานข้ามแยกพัฒนาการ
           นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณีเกิดอุบัติเหตุรถบัสชนคานกั้นความสูงสะพานข้ามแยกพัฒนาการ อาจเกิดจากผู้ขับขี่ไม่ชินทาง เนื่องจากเดิมไม่มีคานกั้นความสูง รวมถึงป้ายบอกความสูงยังมีขนาดเล็ก ติดตั้งระยะใกล้เกินไป และไฟเตือนไม่ชัดเจน จึงควรมีป้ายเตือนล่วงหน้าว่า ก่อนเปิดใช้สะพานข้ามแยกพัฒนาการ สำนักการโยธาได้ติดตั้งป้ายเตือนความสูงล่วงหน้าประมาณ 150 เมตร ทั้งสอง ทิศทางจราจร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความสูง ไฟกระพริบเตือน และทาสีสะท้อนแสงเหลือง-ดำ ไว้บนคานกั้นความสูงรถบรรทุกดังกล่าว รวมถึงมีป้ายเตือนล่วงหน้าชั่วคราวเป็นระยะ ๆ แต่รถที่เกิดอุบัติเหตุชนคานกั้นความสูงสะพานข้ามแยกพัฒนาการ มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุสำนักการโยธา ได้กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งป้ายเครื่องหมายเตือนและอุปกรณ์เตือนความสูงต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยกำหนดให้มีอุปกรณ์เตือนความสูงล่วงหน้าเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 2 จุด ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบรวมถึงมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตสวนหลวงและสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ เพื่อเฝ้าระวังและกวดขันไม่ให้รถบรรทุกที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดขึ้นมาใช้สะพานดังกล่าว สำหรับการติดตั้งคานกั้นความสูงสะพาน เนื่องจากสะพานข้ามทางแยกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาใช้สะพานเป็นจำนวนมาก ทำให้อายุ การใช้งานของสะพานลดลง ต้องใช้ระยะเวลาปิดซ่อมสะพาน ส่งผลกระทบกับการจราจร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนจึงจำเป็นต้องจำกัดความสูงของรถบรรทุกที่ขึ้นบนสะพานข้ามแยกให้ต่ำกว่าความสูงของรถบรรทุกที่กำหนดไว้

           นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สะพานข้ามแยกพัฒนาการเกิดการชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินสัญจรผ่านจำนวนมาก เมื่อมีการปรับปรุงสะพานข้ามแยกดังกล่าว จึงได้ติดตั้งคานกั้นรถที่มีความสูงและน้ำหนักเกิน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนรถที่มีความสูงเกินอย่างไรก็ตาม สำนักการจราจรและขนส่งจะประสานสำนักการโยธาตรวจสอบป้ายเตือนความสูงของรถที่สามารถขึ้นสะพานให้เพียงพอและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนต่อไป

 

จัดเจ้าหน้าที่เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เพิ่มความสะดวกในการสัญจร
            นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนนคู้บอน ถนนรามอินทรา ถนนกาญจนาภิเษก และถนนเสรีไทย พบป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เกรงจะบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะในบริเวณดังกล่าวด้วย