กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย : น.ส.วิลาสินี กาลา (นักศึกษาฝึกงาน) | 1 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

กำชับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดในตลาด-เร่งสอบสวนโรคควบคุมการแพร่ระบาดในตลาดเขตสะพานสูง
          นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีจากการสำรวจตลาดหลายแห่ง พบคนในตลาดส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง พูดคุยใกล้ชิดและอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ทั้งยังมีทางเข้าออกตลาดหลายทางว่า สำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการตลาดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งกำชับผู้ค้าและผู้ซื้อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงสุขาภิบาล การระบายอากาศในตลาด จัดพื้นที่ตลาดและแผงค้าให้เป็นหมวดหมู่ จัดทางเข้า-ออกทางเดียว ทำความสะอาดแผงค้าและตลาดทุกวัน นอกจากนั้น ต้องลงทะเบียนผู้ค้า จัดทำข้อมูลแรงงาน หรือลูกจ้างของแต่ละแผงค้าในตลาดให้เป็นปัจจุบัน เมื่อเปลี่ยนลูกจ้างรายใหม่ให้แจ้งผู้ประกอบกิจการตลาด เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อีกทั้งมีแนวทางดำเนินการกับตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขและ กทม.กำหนด โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่ตลาดนั้นตั้งอยู่ สามารถปิดตลาดได้เป็นเวลา 3 วัน หากยังพบการแพร่ระบาดที่ควบคุมไม่ได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสามารถสั่งปิดได้ จนกว่าตลาดจะมีการควบคุมโรคและปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐานที่ กทม.กำหนด
          ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวเพิ่มเติมกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดสดที่เขตสะพานสูง สำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตสะพานสูง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่เขตสะพานสูง และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดในพื้นที่เขตสะพานสูง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 จากการเดินทางข้ามพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน รวมทั้งรณรงค์เน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ของสมาชิกในครอบครัวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในบ้านพักอาศัย และป้องกันการนำเชื้อกลับไปสัมผัสคนที่บ้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก
          นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตสะพานสูงได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 และมีประกาศสั่งหยุด 3 วัน เพื่อทำความสะอาดตลาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งขอความร่วมมือกับกองควบคุมโรคเก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ค้าในตลาด รวมถึงประชาชนที่มีความกังวล พร้อมประกาศปิดพื้นที่ดังกล่าวอีก 3 วัน ซึ่งผลจากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตสะพานสูงได้ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ค้าและประชาชนให้ระมัดระวังและดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

กทม.เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร-เตรียมสร้างท่อร้อยสายใต้ดินอีก 16 เส้นทาง พ.ค.นี้
          นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารและสิ่งสาธารณูปโภคบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารในแนวถนนจรัญสนิทวงศ์ จากแยกบรมราชชนนีถึงสะพานคลองมอญ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางกอกน้อย และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการมัดรวมสายและรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 20 คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.64 นอกจากนั้น สำนักการจราจรและขนส่งยังได้นำสายสื่อสารของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดแนวถนนจรัญสนิทวงค์ลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ 7 กิโลเมตร และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้พื้นที่ใต้ทางเท้าก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินอีก 30 กิโลเมตร จำนวน 16 เส้นทาง คาดจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน พ.ค.64 ทั้งนี้ การก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารของบริษัทฯ จะใช้วิธีเจาะดึงท่อลอดใต้ดิน (HDD) เปิดทางเท้าเฉพาะจุดที่ทำบ่อพักเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบให้ผู้สัญจรบนทางเท้า