กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

เขตพระโขนงกวดขันไม่ให้ผู้ค้าตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า
           นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณหน้าคอนโดมิเนียม ปากซอยสุขุมวิท 93 - 95 มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวดขันและแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ซึ่งขณะตรวจสอบพบผู้ค้าตั้งวางจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 ราย จึงได้แจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และได้เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 20(1) ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการกวดขันมิให้มีผู้ค้าตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เขตคันนายาวเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
           นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า จากกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำในซอยคู้บอน ๒๘ แยก ๒ มีสภาพแตก ชำรุดเป็นช่องโหว่ อาจเกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ตรวจสอบพร้อมดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรเรียบร้อยแล้ว

 

เขตมีนบุรีซ่อมแซมผิวจราจรในซอยราษฎร์อุทิศ 38/2
            นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวกรณีได้รับแจ้งผิวจราจรในซอยราษฎร์อุทิศ 38/2 ถนนราษฎร์อุทิศ มีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยเทหินคลุก บดอัดปรับพื้นผิวจราจรให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้ว

 

เขตลาดกระบังซ่อมแซมสะพานทางเดินแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. กล่าวกรณีประชาชนแจ้งสะพานทางเดิน คสล. บริเวณเลียบคลองทับยาว มีสภาพชำรุด ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบสะพานทางเดิน คสล. ในบริเวณดังกล่าว มีสภาพชำรุด จึงได้สั่งการฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และจะเร่งประสานแจ้งผู้รับเหมาซ่อมแซมเป็นการถาวร เพื่อสร้างความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวต่อไป