กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

 แจ้งความดำเนินคดีผู้ทำลายทรัพย์สิน กทม. - เตรียม Big Cleaning ถ.ราชดำเนินกลาง 19 ก.พ.นี้
            นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือขอให้ กทม.ร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้สั่งการ หรือร่วมรื้อถอนทำลายต้นไม้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งทางแพ่งและทางอาญาว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมจำนวน 81,670 ต้น ซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินความเสียหายหลังการชุมนุม พบว่าไม้ดอกไม้ประดับได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำมาประดับตกแต่ง หรือนำมาอนุบาลได้ใหม่ จำนวน 59,680 ต้น อย่างไรก็ตาม จะได้ประเมินความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดต่อไป

           ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้สั่งการ หรือร่วมกระทำการดังกล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 39 ที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนั้น ยังได้ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยจัดเก็บไม้ดอกไม้ประดับที่เสียหายและไม่สามารถใช้ตั้งประดับตกแต่งได้ออกจากพื้นที่ ส่วนไม้ดอกไม้ประดับที่ยังมีสภาพดีได้เรียงประดับตกแต่งไว้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเตรียมการตั้งประดับตกแต่งตามรอบแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564

          นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า ภายหลังยุติการชุมนุม สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บต้นไม้ที่กลุ่มผู้ชุมนุมรื้อถอนไปวางไว้บริเวณพื้นผิวจราจร พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจราจรและบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning” ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางและบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ รวมถึงปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

 

เร่งปรับปรุงซอยทองหล่อ 9 - กำชับผู้รับเหมาเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย
             นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนา กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์การก่อสร้างบนผิวจราจรบริเวณซอยทองหล่อ 9 เขตวัฒนา ซึ่งดำเนินการมานานแล้ว และไม่มีวัสดุกั้นขณะก่อสร้างว่า สำนักงานเขตวัฒนาได้จ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซอยทองหล่อ 9 แต่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคเรื่องสาธารณูปโภคในบริเวณดังกล่าว ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา สำนักงานเขตวัฒนาจึงแก้ไขสัญญาและปรับลดเนื้องานในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ โดยขณะนี้ผู้รับเหมาได้ปรับปรุงซอยทองหล่อ 9 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้กำชับผู้รับเหมาให้จัดทำเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ และติดป้ายประกาศแจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้างในบริเวณที่มีการปรังปรุงก่อสร้างแก่ผู้สัญจรในซอยทองหล่อ 9 ตามมาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีรถยนต์ตกลงไปในท่อ ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของรถยนต์ เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย