กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 1 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ประสานขอใช้พื้นที่ว่างรองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย - จัดจุดจอดรถ จยย.รับจ้างไม่กีดขวางทางสัญจร
     นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น การนำหาบเร่-แผงลอยจากถนน มารวมกันในซอยเป็นสตรีทฟู้ด หรือทำจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างในบริเวณทางเว้าบนผิวจราจรว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะจัดทำสตรีทฟู้ดในซอย ด้วยการนำหาบเร่-แผงลอย มาอยู่รวมกันในรูปแบบศูนย์อาหาร (Food Court) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรบนทางเท้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาจัดทำเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย หรือสร้างเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าในรูปแบบศูนย์อาหาร (Food Court) ให้ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าบนทางเท้าเข้ามาทำการค้าในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะกำหนดให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน จัดพื้นที่ในอาคารให้ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและสินค้าอื่น ๆ ได้จำหน่ายสินค้าในอาคารของตน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเสนอพื้นที่ใช้สอยของอาคารได้มากขึ้น
     ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมถึงการพิจารณาจัดทำจุดจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าและจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณทางเว้าบนผิวจราจรว่า กรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะดำเนินการปาดเว้าทางเท้าบนผิวจราจร เพื่อใช้เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องแก้ไขข้อบังคับจราจรให้สามารถนำรถจักรยานยนต์ไปจอดได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบังคับจราจร อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรา กวดขัน และบังคับการตามกฎหมายไม่ให้มีผู้ขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจอดรถจักรยานยนต์ในสถานที่ที่กำหนด ตลอดจนจัดหาสถานที่จอดแห่งใหม่ เช่น เช่าที่เอกชน หรือที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นจุดจอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 

เขตคลองสามวาซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด
     นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. กล่าวตามที่ได้รับแจ้งว่า ผิวจราจรบริเวณถนนราษฎร์นิมิตร 2 แยก 4 มีสภาพชำรุด หลุดร่อนเป็นแผ่น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยลงหินคลุก บดอัดปรับพื้นผิวจราจรที่ชำรุดให้เรียบแน่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สามารถสัญจรได้เป็นปกติ

 

เขตบางซื่อแก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะ
    นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. กล่าวกรณีมีผู้ลักลอบนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาวางกองไว้บริเวณที่ว่างริมทางใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนริมทางรถไฟว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เข้าจัดเก็บขยะและวัสดุเหลือใช้ในบริเวณดังกล่าวทันที เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาความสะอาด หากพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางซื่อ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2586 9974 ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา เฝ้าระวัง และกวดขันไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป