กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

 

มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
          นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีมีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า สำนักการแพทย์ มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ การวินิจฉัยและการให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทาง การรักษาของกระทรวงสาธารณสุข การคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้คล้ายไข้หวัดใหญ่ influenza like illness แล้วส่งข้อมูลให้กองควบคุมโรค สํานักอนามัย มีการประเมินการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ของแต่ละโรงพยาบาล และจัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยที่ไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ควรให้หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังมีไข้ ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะแยกผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ติดต่อกับผู้ป่วยอื่นและบุคลากรในโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน สำนักการแพทย์ได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นอกจากนั้น กลุ่มงานอนามัยชุมชน ยังได้ให้บริการเชิงรุก โดยให้ความรู้ในการป้องกันโรคและแนะนำการให้วัคซีนแก่ประชาชนและเครือข่าย รวมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันตามจุดบริการต่าง ๆ และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักการแพทย์ด้วย

 

เขตคันนายาวแก้ไขฝาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
          นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า จากกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยรามอินทรา ๕๔ (ชุมชนรอดอนันต์) มีสภาพแตก ชำรุดเป็นช่องโหว่ อาจเกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบพร้อมดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

เขตพระโขนงกวดขันมิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจร
          นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวภายหลังได้รับแจ้ง มีผู้ค้าตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจรบนสะพานลอยคนข้ามปากซอยสุขุมวิท 64 ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ค้าให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ตั้งวางกีดขวางบริเวณดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันมิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้า เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

ชี้แจงข้อวิจารณ์การติดตั้งหอฟอกอากาศ ลดปัญหาฝุ่น PM2.5
           นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. ร่วมกับภาคเอกชนติดตั้งหอฟอกอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า หน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน เพื่อทดลองใช้งาน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุการดำเนินการดังกล่าวสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุว่า กทม. มีแผนการทดลองติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หอสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยจะนำไปทดลองติดตั้งในบริเวณพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามบริเวณทางเข้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน ในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 มีระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 - 2 เดือน และจะดำเนินการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ทั้งในช่วงก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หอสูง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 รวมทั้งการทำงานของเครื่องกรองฝุ่นว่าสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้หรือไม่ ซึ่งหากได้ผลดี กทม. จะประสานขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานขนาดใหญ่ ช่วยดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน