กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับการเข้าสู่ฤดูฝน
     นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)ระบุกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในเดือน ก.ย. - ต.ค. นี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จึงควรมีระบบระบายน้ำที่ดีว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อประสานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการพัฒนาระบบระบายน้ำในทุกพื้นที่ การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง ลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ อีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกส์พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเพิ่มเติมเข้าไปตามสถานีสูบน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนั้นยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขหากเกิดกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟฟ้าดับ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ให้คำแนะนำผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
     นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผลการตรวจประเภทกิจการ/กิจกรรม พบผู้ค้ารถเข็น หาบเร่แผงลอย ตลาดนัด ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 น้อยที่สุดว่า สำนักอนามัยได้จัดทำมาตรการป้องกันโรคสำหรับรถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่ผู้ค้ารถเข็น หาบเร่ แผงลอย รวมถึงผู้ค้าในตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ข้อ 2.1 กำหนดให้ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ได้จัดทำอินโฟกราฟิกแนะนำการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีและตลาด รวมทั้งคลิปวิดิโอ เรื่อง 6 วิธี รับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับคนขายอาหาร เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อีกด้วย