กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 17 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

 

ขอความร่วมมือผู้เดินทางไปตลาดพรพัฒน์เข้าระบบคัดกรอง BKK Covid - กำชับป้องกันโควิด-19 ในตลาด
         นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ที่เชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี หากบุคคลใดที่เคยสัมผัสกับผู้ค้าที่ตลาดพรพัฒน์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ. 64 หรือก่อนหน้านี้ประมาณ 7 วัน หากไม่แน่ใจ หรือมีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อซักประวัติและให้คำแนะนำที่ถูกต้องว่า สำนักอนามัยได้ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และมีประวัติเดินทางไปยังตลาดพรพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี ในช่วงวันดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบคัดกรอง BKK Covid หากพบว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จะประสานและตรวจหาเชื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19
          ายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้กำชับผู้ค้าและประชาชนที่ใช้บริการในตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขณะเดียวกันได้จัดให้มีประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ซื้อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในตลาด นอกจากนี้ผู้ค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น จัดหาที่ปิดกั้น หรือภาชนะมีฝาปิด และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สำหรับที่นั่ง ตลอดจนกำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายในร้าน เช่น ร้านค้าขนาดเล็กให้เข้าครั้งละไม่เกิน 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ให้เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า

 

สำรวจสะพานไม้ข้ามคลองลำพะอง - เตรียมแผนซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสะพานไม้ข้ามคลองลำพะอง มีสภาพชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างสัญจรว่า สำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาสะพานไม้ข้ามคลองลำพะอง ซอยวัดลำพะอง เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเตรียมแผนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้เดิมให้มีความมั่นคง แข็งแรง และทนทานมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สะพานดังกล่าวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

 

กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าถนนรองเมือง
         นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณถนนรองเมือง ตั้งแต่วัดสระบัวถึงมูลนิธิพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดวงแขว่า จากการตรวจสอบพบพื้นผิวทางเท้าสาธารณะบริเวณดังกล่าว พบร้านค้าตั้งวางสิ่งของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะหลายร้าน จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ตรวจตรา กวดขัน และประชาสัมพันธ์ผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสิ่งของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งหมั่นทำความสะอาดพื้นที่ค้าขายอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กำชับเรื่องความสะอาดในการประกอบอาหาร รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในร้านค้า เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค