กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 27 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง


ปรับปรุงสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์-พัฒนาการ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตเหตุใด กทม. จึงปิดปรับปรุงสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์-พัฒนาการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 25 พ.ย. 63 ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าและเป็นคอขวด หากปิดปรับปรุงสะพานอีกจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรติดขัดว่า สะพานข้ามแยกศรีนครินทร์ - พัฒนาการ ในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้ก่อสร้างและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งปัจจุบันพื้นสะพานมีสภาพชำรุด เป็นหลุมขนาดใหญ่ และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแตกหักเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้ทาง และจากการตรวจสอบผิวจราจรบริเวณดังกล่าวตลอดจนบริเวณใกล้เคียง พบรอยแตกเป็นแนวหลายจุด คาดว่าพื้นสะพาน ค.ส.ล. มีการแตกร้าวเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกพัฒนาการอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ -ถนนพัฒนาการ มีรายละเอียดการดำเนินการ ประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้นสะพานและเชิงลาดสะพาน งานรื้อถอนราวสะพาน ผิวจราจร พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบระบายน้ำเดิม แล้วติดตั้งพื้นสะพาน ราวสะพานคอนกรีต และส่วนประกอบอื่น ๆ ใหม่ งานอุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ งานปรับปรุงทางเท้าใต้สะพาน และงานทาสี ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ ทั้งหมด ๑๘๐ วัน และมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนสะพานทั้ง ๒ ทิศทางตลอดเวลา ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการปิดการจราจรดังกล่าวประมาณ ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ สำนักการโยธา ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการปิดปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ รวมถึงการหลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาด้านการจราจร

 

เร่งตรวจสอบกรณี รร.วัดยานนาวานำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-นมโรงเรียนชงขายให้เด็กนักเรียน
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด กทม. ตามแนวทางของกรมบัญชีกลางว่า กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด กทม. โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท ดำเนินการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายภาคเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้สั่งจ้างตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง กรณีมีเด็กเพิ่ม-ลด โรงเรียนต้องแจ้งจำนวนนักเรียนแก่ผู้ประกอบการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการดูแลคุณภาพอาหาร ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีครูผู้มีความรู้ทางโภชนาการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้กำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในแต่ละวัน โดยจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และเหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของนักเรียน ซึ่งสำนักอนามัย กทม. ได้กำหนดตัวอย่างเมนูอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เป็นเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ ให้โรงเรียนเลือกนำไปดำเนินการ จำนวน 100 วัน โดยเมนูอาหารกลางวัน สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Thai School Lunch For BMA ได้เป็นอย่างดี
ด้าน นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวว่า สำหรับกรณีที่มีการนำเสนอข่าว โรงเรียนวัดยานนาวาจัดเมนูที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ในโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนและมีการนำนมโรงเรียน มาจัดจำหน่ายให้แก่นักเรียน สำนักงานเขตสาทรได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งรัดให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

กทม.ประสาน รฟม.รื้อแผ่นเหล็กบนผิวจราจร ถ.เพชรเกษม - กำชับตรวจสอบจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพการปรับปรุงฝาท่อบนผิวจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้า ช่วงเพชรเกษม 46/2 ช่องจราจรซ้ายสุด นำแอสฟัลต์มาราดบริเวณขอบฝาท่อ ทำให้ผิวจราจรไม่ราบเรียบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะว่า ภาพการปรับปรุงฝาท่อบนผิวจราจรบริเวณดังกล่าว เป็นการยกคอบ่อระบายน้ำบนผิวจราจรในถนนเพชรเกษม ตามแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงจากท่าพระ-หลักสอง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งในการยกคอบ่อระบายน้ำ หลังจากการเทคอนกรีต จะต้องนำแผ่นเหล็กมาปิดคลุมจุดดังกล่าว เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ และวันถัดไปจะรื้อแผ่นเหล็กดังกล่าวออก เพื่อคืนผิวจราจร โดยในการวางแผ่นเหล็กจะวางให้ได้ระดับกับผิวจราจรมากที่สุด แล้วใช้ยางมะตอยปิดคลุมขอบเหล็กแผ่น ปรับระดับยางมะตอยให้เป็นลักษณะทางลาดยาวลง เพื่อให้รถสามารถขับผ่านได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดวางป้ายแจ้งเตือนการทำงานไว้ที่บริเวณเกาะกลางและบริเวณทางเท้า เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธาไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานไปยัง รฟม. ขอให้วางแผ่นเหล็กแนบกับผิวจราจรมากที่สุด รวมถึงให้เพิ่มการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการทำงานการใช้ผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มป้ายเตือนต่าง ๆ ตลอดจนจัดชุดตรวจสอบจุดทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา รฟม. ได้เข้าดำเนินการรื้อแผ่นเหล็กในผิวจราจรบริเวณดังกล่าวออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ประสานสำนักการโยธา แก้ไขกรณีมีการนำแผ่นเหล็กปิดทับคอนกรีตที่ยกระดับขอบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรบริเวณปากซอยเพชรเกษม 46/2 ออกเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ