กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง - ให้ผู้ค้าเลือกช่วงเวลา/แผงค้าถนนข้าวสาร 7 - 9 ธ.ค. นี้
           นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวกรณีผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เสนอให้ กทม. จัดกิจกรรมกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มาเดินถนนข้าวสาร โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปลายสัปดาห์ว่า กรุงเทพมหานคร มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ แบ่งเป็นกิจกรรมถนนคนเดินข้าวสาร เขตพระนคร เปิดทำการค้าในวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ระหว่างเวลา 9.00 - 22.00 น. กิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร ระหว่างสะพานดำรงสถิต - สะพานโอสถานนท์ กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 - 22.00 น. และกิจกรรมสามแพร่ง ถนนวัฒนธรรม ชมย่านเก่า อิ่มความรู้ ฟินพุงกาง โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำประชาชนเดินเท้าท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม ชิมอาหารย่านสามแพร่ง ขณะนี้สำนักงานเขตพระนครอยู่ระหว่างกำหนดวันจัดงาน ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว โดยเผยแพร่ไฮไลท์การจัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ พร้อมข้อความเชิญชวนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” รวมถึง www.bangkoktourist.com เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

           นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตพระนครได้เชิญผู้ประกอบการและสมาคมต่าง ๆ ในถนนข้าวสาร เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอย โดยกำหนดให้ผู้ค้าที่ได้สิทธิ์ทำการค้า มาเลือกช่วงเวลาและแผงค้าในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 เมื่อเลือกช่วงเวลาและจัดลงแผงค้าได้แล้ว ผู้ค้าแผงลอยจะสามารถกลับมาค้าขายได้ตามเดิม นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ของ กทม. และสำนักงานเขตพระนคร ตลอดจนขอความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนการประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ จะสำรวจความพึงพอใจจากผู้ค้าถึงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยอดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาเดินเที่ยวงานด้วย

 

เขตราชเทวีปรับเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำแก้ปัญหาเสียงดังรบกวน
            นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณถนนราชปรารภแยกประตูน้ำ ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำไม่เรียบเสมอกับทางเดิน ทำให้เกิดเสียงดังเมื่อรถยนต์ขับผ่านฝาท่อระบายน้ำ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ไม่เรียบเสมอกับทางเดิน มีเสียงดังขณะที่รถยนต์ขับผ่าน จึงได้ปรับเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำให้เรียบเสมอกับทางเดิน เพื่อป้องกันอันตรายและลดปัญหาเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

 เขตคลองสามวาซ่อมแซมผิวจราจรถนนวัดสุขใจ
          นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผิวจราจรบริเวณถนนวัดสุขใจ (ช่วงโค้ง) มีสภาพชำรุด ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยเทหินคลุก บดอัดปรับพื้นผิวจราจรให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้ว