กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 23 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ปรับปรุงเบรลล์บล็อคสำหรับผู้พิการทางสายตาให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาเบรลล์บล็อคสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานว่า ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงแบบมาตรฐานทางเท้า โดยกำหนดรูปแบบ วัสดุ และสิ่งที่ควรมีที่เหมาะสมกับทางเท้า ลดระดับคันหินลง เพื่อลดการเปลี่ยนระดับของทางเท้าบริเวณที่มีเป็นทางเข้าสู่ซอยและอาคารต่างๆ รวมทั้งปรับรูปแบบทางลาดให้เหมาะสมต่อการเดินของผู้สูงอายุและคนพิการ ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงเบรลล์บล็อคสำหรับผู้พิการทางสายตาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างของชั้นพื้นฐานทางเท้า และควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางเท้าให้มีความคงทน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
         ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาสิ่งกีดขวางบนทางเท้า รวมทั้งอุปสรรคในการใช้งานเบรลล์บล็อค นั้น กรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานเบรลล์บล็อคของคนพิการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนลดปัญหาการขุดรื้อทางเท้า และควบคุมงานก่อสร้างทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนด นอกจากนั้น ยังได้ประสานกลุ่มคนพิการลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการและประเมินผลการใช้งานพื้นผิวต่างสัมผัสเบรลล์บล็อคของผู้พิการทางสายตา เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบรลล์บล็อคให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการต่อไป

 

กทม.จัดหน่วยฉุกเฉินรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอแนะให้เพิ่มการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่องว่า สำนักการโยธาได้เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงวันเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง โดยจัดเวรหน่วยฉุกเฉินประจำศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ทั้ง 6 แห่ง และศูนย์เครื่องมือกล 2 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ถนนทรุดตัว อุบัติภัยต่าง ๆ โดยได้จัดเตรียมกำลังคนและเครื่องจักร ในการจัดซ่อมถนนกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของรถเครน รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนั้น ยังได้เตรียมความพร้อมในการเร่งคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับสภาพให้สามารถใช้งานได้ดี โดยติดตั้งป้ายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟกระพริบแจ้งเตือน และแผงกั้นแบริเออร์ในบริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและจัดทำทางเบี่ยงการจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่โบกรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจร รวมถึงจัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งาน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่มีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบและเร่งรัดจัดซ่อมคืนสภาพผิวจราจรให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงติดตั้งป้าย สัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ในพื้นที่โครงการก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างในช่วงวันหยุดต่อเนื่องอีกด้วย

 

ติดตาม รฟม. ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้ขอให้ตรวจสอบการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีท่าพระ - บางแค ที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขในสัญญาว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบพื้นที่ถนนเพชรเกษมและถนนจรัญสนิทวงศ์จากกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ เมื่อ รฟม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ รฟม. ได้คืนสภาพเดิม โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.ใหม่ บริเวณชิดเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษม 1 ช่องจราจร ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงจัดซ่อมผิวจราจร คสล. บริเวณต่อเนื่องที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างตลอดแนวโครงการ แต่เนื่องจากถนนเพชรเกษม เป็นถนนที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผิวจราจรไม่เรียบ สำนักการโยธา จึงประสาน รฟม. ให้ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน ทับลงบนผิวจราจร คสล. ที่ก่อสร้างใหม่ หรือจัดซ่อมแล้วอีกชั้นหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้โดยสะดวก ส่วนดินบริเวณเกาะกลางถนน อยู่ระหว่าง รฟม. ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ ขณะเดียวกัน รฟม. ยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมตามตำแหน่งเดิม นอกจากนั้น สำนักการโยธายังได้ประสานให้ รฟม. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง รวมถึงบริเวณจุดตัดทางแยกหรือจุดกลับรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทาง อย่างไรก็ตาม ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมอยู่ระหว่าง รฟม. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กทม. กำหนด โดย กทม. ยังมิได้รับมอบคืนพื้นที่จาก รฟม.