กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

 เขตบางซื่อจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
          นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งวางสินค้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนทั้งสองฝั่ง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรว่า สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าไม่ให้มีการตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์การค้า กีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมถึงให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดูแลกวดขันในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาบนทางเท้าได้โดยสะดวก

 

 

 เขตพญาไทซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณแยกโรงกรองน้ำ
          นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ผิวจราจรบริเวณแยกโรงกรองน้ำ ถนนพระรามหกขาออก มีสภาพชำรุด ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยเทแอสฟัลต์ บดอัดปรับพื้นผิวจราจรให้เรียบแน่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขณะนี้สามารถสัญจรได้เป็นปกติ

 

 

เขตพระโขนงกวดขันไม่ให้จอดรถขนถ่ายสินค้ากีดขวางทางสัญจร
          นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวกรณีมีตัวแทนจำหน่ายในซอยสุขุมวิท 89/1 ใช้พื้นที่สาธารณะบนถนน เพื่อการขนถ่ายสินค้า รวมถึงจอดรถบรรทุกปิดบังหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทำให้ ผู้พักอาศัยในซอยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรว่า สำนักงานเขตพระโขนง ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบตัวแทนจำหน่ายในซอยดังกล่าว จึงได้แจ้งและกำชับไม่ให้จอดรถขนถ่ายสินค้าบนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางทางสัญจร ส่วนการจอดรถใกล้บริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทางตัวแทนจำหน่ายรับทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว