กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน พร้อมกวดขันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือใช้งานผิดประเภท
          นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตการขี่จักรยานในกรุงเทพฯยังไม่ปลอดภัยและเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งทางจักรยานที่ กทม. ดำเนินการก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้เส้นทางว่า สำนักการจราจรและขนส่ง มีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในเมือง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมีแผนการดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดทำเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดจุดจอดจักรยานให้เพียงพอและมีความปลอดภัย ด้วยการปรับจุดจอดจักรยานให้อยู่ในมุมมองของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร การขยายพื้นที่ให้บริการจักรยานสาธารณะ เน้นการเชื่อมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้ศึกษา สำรวจ และออกแบบเส้นทางจักรยานเดิม เพื่อปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย โดยได้จัดทำเส้นสัญลักษณ์ ติดตั้งป้ายเตือน และป้ายแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งในเส้นทางจักรยานใหม่ได้ร่วมหารือแนวทางกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการเสนอแนวคิดการพัฒนาเส้นทางจักรยาน เพื่อจัดทำแผนเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจักรยานให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
          รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจุดจอดจักรยาน ได้สำรวจ พร้อมทั้งย้ายจุดจอดให้เหมาะสมกับการใช้งานของประชาชน และเพื่อให้การจอดจักรยานมีความปลอดภัย จึงได้เคลื่อนย้ายจุดจอดให้อยู่ในมุมมองของกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร และในอนาคตมีแผนการให้ข้อมูลจุดจอดจักรยานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน อีกทั้งมีแผนขยายพื้นที่ให้บริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ และจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจุดต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเดินทางโดยใช้จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันตรวจสอบการใช้ทางจักรยาน
          ในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลและกวดขันไม่ให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้ามาใช้เส้นทางจักรยาน ตลอดจนสำนักการโยธา ได้จัดทำทางลาด หากเป็นถนนตัดใหม่
จะจัดทำเส้นทางจักรยานบนทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน และมีแผนร่วมกับชุมชนและเขตในการรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางด้วยการใช้จักรยาน เชื่อมต่อล้อ ราง เรือ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงลดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย

 

ประสาน กปน. ยกประปาหัวแดงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 12
          นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การทำถนนและทางเท้าใหม่บริเวณซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 12 เขตห้วยขวาง แต่ไม่ได้ยกระดับท่อดับเพลิงประปาหัวแดงให้เสมอกับทางเท้า ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้หากเกิดเหตุเพลิงไหม้และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางเท้าว่า เนื่องจากผู้รับจ้างในส่วนการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ และบาทวิถี บริเวณซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 12 เขตห้วยขวาง ได้เร่งดำเนินการในส่วนรับผิดชอบ และได้ประสานงานการประปานครหลวง (กปน.) สาขาพญาไท ในการยกท่อดับเพลิงประปาหัวแดงแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ ได้จัดหน่วยเร่งด่วนของการประปานครหลวง สาขาพญาไท เข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการโยธา กรณีมีการก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ และบาทวิถีในพื้นที่รับผิดชอบ จะประสานไปยังหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรื้อย้ายหรือกรณีที่มีการก่อสร้างร่วม จะต้องกำหนดให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับโครงการและดำเนินการไปในคราวเดียวกัน เพื่อช่วยลดผลกระทบและสามารถอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป