กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

 ตรวจความเรียบร้อย - ปรับระดับฝาท่อระบายน้ำให้เสมอกับผิวจราจร เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
              นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีประชาชนที่พักอาศัยในเขตห้วยขวาง ตั้งข้อสังเกตเหตุใดถนนสุทธิสารช่วงผ่านสี่แยกรัชดา มุ่งหน้าไปทางแยกซอย 20 มิถุนายน จึงเป็นถนนที่มีความถี่ของฝาท่อระบายน้ำจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณนี้กลับมีปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งยังเกิดเสียงดังเมื่อรถยนต์ขับผ่านฝาท่อระบายน้ำว่า ถนนดังกล่าวเดิมเป็นซอยแคบและมีทางเท้ากว้าง โดยบนทางเท้ามีช่องรับน้ำฝนและบ่อพักรับน้ำฝนบนผิวจราจรระบายลงคลองลาดพร้าว ต่อมามีการขยายผิวจราจร จึงต้องยุบทางเท้าเป็นผิวจราจรแทน ทำให้ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่อยู่บนทางเท้า กลายเป็นฝาบ่อพักที่อยู่บนผิวจราจรแทน จึงจำเป็นต้องใช้ฝาเหล็กซี่ตะแกรง เพื่อให้น้ำบนผิวจราจรระบายลงท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม ได้ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นฝาท่อระบายน้ำชำรุด ส่งเสียงดัง สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

            นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวถึงแนวทางการปรับระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำทั้งแบบวงกลมและสี่เหลี่ยมให้เสมอผิวจราจร เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังในขณะที่รถวิ่งผ่านว่า สำนักการโยธา จะตรวจสอบระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงผิวจราจรในแต่ละเส้นทาง หากพบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำไม่เรียบเสมอกับผิวจราจรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุกับประชาชน จะซ่อมแซมและยกระดับฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกับระดับผิวจราจรไปในคราวเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ขณะเดียวกันได้มีแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกสัปดาห์ ให้อยู่ในความเรียบร้อย หากตรวจพบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำบนผิวจราจร หรือบนทางเท้ามีสภาพชำรุด จะเร่งจัดซ่อมชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งแจ้งไปยังสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและซ่อมแซมให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยของฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ หากพบการชำรุดเสียหาย หรือมีการร้องเรียนปัญหาฝาท่อเสียงดัง จะจัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ (BEST) ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่แก้ไขในเบื้องต้น จากนั้นจะประสานสำนักการโยธา หรือสำนักการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนต่อไป นอกจากนั้น ยังได้จัดเจ้าหน้าที่กวาดและเก็บขยะหน้าตะแกรงรับน้ำฝน เพื่อเร่งการระบายน้ำ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ (BEST) ในการตักขยะหน้าตะแกรงบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชวดบางจากทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

 

ทบทวนรูปแบบมาตรฐานหาบเร่แผงลอย - เตรียมขอใช้พื้นที่ว่างรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ
             นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้หญิงคนหนึ่งพยายามไล่ไม่ให้ผู้ค้าจรเข้ามาขายของในซอยข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสังคโลก พร้อมอ้างว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่ว่า จุดทำการค้าดังกล่าว เป็นจุดผ่อนผันที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตดุสิต อยู่ระหว่างการจัดระเบียบปรับลดพื้นที่ตั้งวางจำหน่ายสินค้าของผู้ค้า โดยจะอนุญาตให้ผู้ค้าตั้งวางแผงค้าด้านฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพียงจุดเดียวเท่านั้น เพื่อให้พื้นที่ทางเท้าฝั่งโรงพยาบาลไม่มีสิ่งกีดขวาง ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานเขตต่าง ๆ ตรวจสอบพื้นที่ค้าขาย หรือจุดผ่อนผันของหาบเร่ - แผงลอย ที่เหลืออยู่ 171 จุด หากเห็นว่ามีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สัญจร และผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ให้เสนอขอทบทวนผ่านคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอยระดับเขต และคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่ - แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

           ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้ประสานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่ว่างของหน่วยงานดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาเป็นที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าขายของชุมชน รวมถึงช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติตามระเบียบแบบแผนของหน่วยงาน เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าง เช่น พื้นที่ว่างบริเวณด้านข้างตลาดบางซ่อน เขตบางซื่อ หน้าวัดวิมุตยาราม และหน้าวัดเพลง เขตบางพลัด พื้นที่ว่างด้านหลังการกีฬา แห่งประเทศไทย (พื้นที่ใกล้ทางเข้า - ออกบริเวณประตู ๕) บริเวณใกล้ทางขึ้น ลงทางด่วนในซอยจตุโชติ เขตสายไหม เป็นต้น ซึ่งหากได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีสถานที่ค้าขายได้เป็นจำนวนมาก