เขตห้วยขวาง จัดเจ้าหน้าที่กวาด จัดเก็บขยะหน้าตะแกรงรับน้ำฝน ถนนเทียมร่วมมิตร

11 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ พูลชะโก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ รักษาราชการแทนผู้​อำนวยการเขตห้วยขวาง​ มอบหมายให้นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนายกมล ทิพยโสตถิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่กวาด เก็บกวาดขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำ ถนนเทียมร่วมมิตร หน้าโชว์รูมมาสด้า

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

 • เขตดินแดง "ลดฝุ่นละออง"
  นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตดินแดง นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง มอบหม...
  5 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • เขตป้อมปราบฯ "พัฒนาทำความสะอาด"
  นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ มอบหมายให้นายอกนิษฐ์ ยืนยง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเ...
  15 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ลาดกระบัง พัฒนาทำความสะอาด
  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะ...
  6 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง