เขตบางเขน จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ ฉีดน้ำพ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ถนนพหลโยธิน (ขาออก)

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายนางเสาวลักษณ์ ผงทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ ฉีดน้ำพ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ถนนพหลโยธิน (ขาออก) ตั้งแต่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถึงพุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

 • เขตวัฒนา เมืองสะอาด
  นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ...
  5 กันยายน 2562
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • บางคอแหลมจัดเก็บไขมัน
  นายอนันต์ กายพรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายนายสุพจน์ กุหลาบเหลือง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จ...
  9 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ
  นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเน...
  22 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง