ลาดกระบัง ปรับปรุงภูมิทัศน์

11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล (รถงับ) และรถดั๊มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ