เขตราชเทวี ล้างทำความสะอาดฯ บริเวณจุด พักขยะ ถังห่วงเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนางสาวหทัยทิพย์ รอดนิต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังห่วงบริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

 • เขตบางซื่อ ล้างทำความสะอาดวัดทองสุทธาราม
  วันที่ 25 กันยายน 2562 นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นางไพลิน ตันติรักษา ...
  26 กันยายน 2562
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • เขตดินแดง "ลดฝุ่นละออง"
  วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตดินแดง นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้...
  24 กันยายน 2562
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • เขตดินแดง ลดฝุ่นละออง
  นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตดินแดง นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดงมอบหมา...
  25 กรกฎาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง