เขตดุสิต แก้ไขปัญหาน้ำมันหกบนผิวจราจร

11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต มอบหมายนายแหวน เพ็ชรตะกั่ว หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำมันหกบนผิวจราจร บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร และความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ