กทม. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ วงศ์สว่าง กำชับดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุข

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

          (8 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. : พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางซื่อ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Senior Rehabilitation Center) และชมรมผู้สูงอายุ วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ โดยมีนางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ คณะผู้บริหารเขตบางซื่อ ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

          สำนักงานเขตบางซื่อ บริหารราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 734 คน (ข้าราชการ 138 คน ,ลูกจ้างประจำ 397 คน ลูกจ้างชั่วคราว 194 คน และลูกจ้างโครงการ 5 คน) มีพื้นที่ 11.545 ตารางกิโลเมตร อยู่ในกลุ่มสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีทั้งตึกแถว บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และชุมชน ปัจจุบันมีโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 3 สาย ผ่านในพื้นที่ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง (เปิดใช้บริการแล้ว) เป็นจุดเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ สายเฉลิมรัชมงคล ปลายทางถึงสถานีคลองบางไผ่ , รถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีจุดสำคัญคือสถานีดอนเมือง ซึ่งสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังสนามบินดอนเมืองได้ โดยเส้นทางเดินรถแบ่งออกเป็นลอยฟ้าและขนานไปบนพื้นราบจนถึงสถานีรังสิต และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต โดยเส้นทางลอยฟ้าทั้งเส้นทาง และมีจุดที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบริเวณบางโพ พื้นที่เขตบางซื่อแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 แขวง คือ แขวงบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง มีอาณาบริเวณด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออกติดกับเขตจตุจักร ทิศตะวันวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และทิศใต้ติดกับเขตดุสิต มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 12 แห่ง มีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม (High Rise) ทั้งสิ้น 28 โครงการ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างชื่อเสียงให้เขตบางซื่อ เช่น ถนนสายไม้ หรือซอยประชานฤมิตร ซึ่งเป็นแหล่งงานไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ,บ้านเปรมใจ "สร้างเครื่องดนตรีไทย" เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดดนตรีไทยเป็นมรดกสืบต่อไป โดยปราชญ์แห่งดนตรีไทยอายุ 82 ปี ,ชุมชนสะพานไม้ “หัวโขน” ภูมิปัญญาการทำหัวโขนที่ครูโจหลุยส์ส่งต่อสู่ลูกหลาน และวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นพระอารามหลวง วัดโบราณที่ถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2394 โดยลูกหลานของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค) เป็นต้น

          สำหรับ ศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์ฯแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมในส่วนของลานเปตองและการสร้างสวนหย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การดำเนินงานในปัจจุบันมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการรุ่นละ 10 - 15 คน โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน ผู้สูงอายุที่เข้ามาเป็นสมาชิกของศูนย์ฟื้นฟูฯต้องไม่เป็นโรคติดต่อ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ประกอบด้วย กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะต่างๆ คลอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการให้บริการจากบุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยให้บริการต่างๆ เช่น ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ บริการกายภาพบำบัดพื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจ การแนะนำให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมบริหารสมอง (Cognitive Exercise) การร้องเพลง ศิลปะบำบัดและนันทนาการต่างๆ โดยให้บริการในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 910 7314 - 15

 

--------- (สกณธ์ ... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ