ครบรอบ 116 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล ทันสมัยในบริการ

14 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง

 

          (14 ก.พ.63) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “ 116 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล ทันสมัยในบริการ”โดยมี นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน หน่วยงานภายในพื้นที่ และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมลิมอักษร ชั้น 6 อาคารอำนวยการ

 

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีตากสิน และข้าราชการดีเด่น กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 พิธีเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด CARDIAC CATHETERIZATION LABORATORY สำหรับให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงพยาบาลตากสินได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานถึง 6 แผ่นดิน และอาจผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ มามากมาย แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลตากสินมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานการให้บริการระดับโลก ซึ่งต้องชื่นชมผู้บริหารของโรงพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการร่วมกันผลักดันพัฒนาโรงพยาบาลตากสินให้ก้าวหน้า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยยากไร้ นอกจากจะเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้ว ยังถือเป็นกำลังสำคัญให้โรงพยาบาลตากสินได้มีความทันสมัยในการให้บริการได้เช่นทุกวันนี้

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลตากสินได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2447 (รศ.123) เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสำหรับโรคติดต่อ จึงได้ชื่อในครั้งนั้นว่า “โรงพยาบาลโรคติดต่อ” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2503 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโรงพยาบาลพักฟื้นสำหรับโรงพยาบาลกลางและวชิรพยาบาล เมื่อมีการรวมเทศบาลนครกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกัน เป็นเทศบาลนครหลวง จึงได้รับการปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป ใช้ชื่อเรียกว่า “โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง” จากนั้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2516 ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ใช้ชื่อ “โรงพยาบาลตากสิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงธนบุรี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการบริการทางการแพทย์ ทรัพยากรบุคคลหลายด้าน อนุรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนจนถึงปัจจุบัน
—————-

อัลบั้มภาพ