ประชุมแนวดิ่งฝ่ายรายได้ กำชับเจ้าหน้าที่วางแผนการทำงานรองรับการจัดเก็บภาษีใหม่

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 14 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง


          (14 ม.ค.63) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง หัวหน้าฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

          สำนักการคลัง จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) ครั้งที่ 1/2563 ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงรายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับทางกฎหมายที่มีการปรับปรุงหรือกำหนดขึ้นใหม่ โดยในปีนี้ให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นอกจากที่ที่ประชุมยังได้เร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากภาษีป้ายซึ่งยังคงต้องมีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักการคลัง กทม.

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 2562 กรุงเทพมหานครได้กำหนดประมาณรายรับไว้ที่ 8,000 ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้ 15,000 ล้านบาท สำหรับในปี 2563 กรุงเทพมหานครกำหนดประมาณการรายรับไว้ที่ 83,000 ล้านบาท แต่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าหรือใกล้เคียงรายได้ที่จัดเก็บในปีที่ 2562 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีแล้ว ขอให้ทุกฝ่ายกำหนดแผนการทำงาน เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการใช้ระบบภาษีใหม่ ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการทำงานบ้างพอสมควร เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานประกอบกัน ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน แต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปก่อน ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้ทุกหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

อัลบั้มภาพ