เชิญชมนิทรรศการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะกรุงเทพและกรุงเวียนนา ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย ครบ 150 ปี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง

          (6 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร: นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ 150 ปี และการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะกรุงเทพและกรุงเวียนนา โดยมี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย นางสาวจูดิธ ไซลด์เบอร์เกอร์ (Ms. Judith Schildberger) อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย นายเอิร์นต์ โวลเลอร์ (Ernst Woller) ประธานาธิบดีสภากรุงเวียนนา ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี พร้อมร่วมรับชมนิทรรศการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะกรุงเทพและกรุงเวียนนา “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” และนิทรรศการภายในของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เริ่มมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งกรุงเวียนนาถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพราะสามารถพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ไปเยือนกรุงเวียนนาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต และคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงเวียนนาต่อไป

          สำหรับนิทรรศการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะกรุงเทพและกรุงเวียนนา “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna ระหว่างวันที่ 6-17 ต.ค. 62 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ 150 ปี พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย มุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่าง NIA สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna ภายในนิทรรศการประกอบด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรียในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเวียนนา และแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเปิดตัวหนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร (Bangkok Innovation Districts) ซึ่งรวบรวมแนวคิด โอกาส และภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ย่าน ได้แก่ ย่านนวัตกรรมโยธี ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมคลองสาน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท และย่านนวัตกรรมลาดกระบัง และหนังสือนวัตนคร (City of Innovation) ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ One Shot Knockout: Innovation District จากช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพร่วมลงถ่ายภาพในพื้นที่เป้าหมายย่านนวัตกรรม 7 แห่ง ได้แก่ ย่านการแพทย์โยธี ย่านปทุมวัน เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองพัทยา ย่านหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอแนวคิด รูปแบบนวัตกรรม และอัตลักษณ์ที่พบเห็นในย่านต่าง ๆ
--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ