กทม. เดินหน้ายกซากรถต่อเนื่อง แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 18 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

          (18 ก.ย.63) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจการจัดเก็บซากยานยนต์ (ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่เขตพระนครว่า วันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถ 1 คัน บริเวณถนนสามเสน ซ.5 ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบติดตามเจ้าของรถโดยการสอบถามประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและตรวจสอบหมายเลขทะเบียนแล้วไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทำให้ไม่สามารถติดตามเจ้าของรถได้ และได้ทำการประสานกับ สน.ชนะสงครามว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่รถในคดี เขตฯ จึงติดประกาศสำนักงานเขตพระนครให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน ซึ่งเกินกำหนดแล้ว จึงได้ประสานรถยกจากกองโรงงานช่างกล เพื่อนำซากรถยนต์ไปเก็บไว้ที่สวนพระปกเกล้า ถนนจักรเพชร พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวัน ที่สน.ชนะสงคราม หลังจากนั้น 6 เดือน จะประกาศขายทอดตลาดโดยปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ในที่เปิดเผยและที่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินคดีต่อไป สำหรับจำนวนซากรถที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา มีจำนวนรวม 601 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 446 คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 434 คัน และเขตเคลื่อนย้าย จำนวน 12 คัน คงเหลืออีก 155 คัน โดยจะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือต่อไป

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ทั้งนี้เมื่อมีเจ้าของมาติดต่อรับซากรถคืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป
————

อัลบั้มภาพ