กทม.พร้อมสร้างถนนต้นแบบ 6 เส้นทาง แก้ปัญหายางพาราล้นตลาด

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 26 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง

 

          (26 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. : นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมกับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความเป็นไปได้การเปิดพื้นที่ตลาดของกรุงเทพมหานครในการรองรับสินค้าทางการเกษตรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ อาทิ สับปะรด มะพร้าว และกะหล่ำปลี รวมทั้งการหาแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราที่มีราคาตกต่ำ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ จากสำนักการโยธา สำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม (ชั้น 13) อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาวล้นตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ โดยมอบให้สำนักโยธาศึกษาขั้นตอนในการทำถนนคอนกรีตลาดยาง ตลอดจนดูความเหมาะสมของพื้นที่สร้าง ซึ่งเบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการนำยางพาราไปใช้ในการก่อสร้างถนนต้นแบบ จำนวน 6 เส้นทาง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม หาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อเป็นการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ยางพาราในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เข้าสำรวจพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร และตลาดอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดพื้นที่รองรับการกิจกรรม แสดงสินค้าทางการเกษตรราคาถูกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรฯ จากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ในรูปแบบ “Farmer Market” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
...................................

อัลบั้มภาพ