ประกาศมาตรการผ่อนปรนการควบคุมโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 ของกทม.

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 176 ครั้ง

         (30 มิ.ย. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2563  โดย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โฆษกกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 5 โดยผ่อนปรนการเปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรม ซึ่งมีประกาศสั่งปิดและยังไม่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศผ่อนปรนระยะที่ 4 รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนปรนให้สถานที่ กิจกรรม และกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนไว้แล้วสามารถดำเนินการได้เพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.ผ่อนปรนการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยให้สามารถจัดการเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมได้  2.ผ่อนปรนให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ เช่นกัน  3.สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ถึงเวลา 24.00 น.ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ในส่วนของการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรมหรือร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไป สามารถเปิดหลังเวลา 24.00 น.ได้  แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ใบริการหลังเวลา 24.00 น. 4.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุผู้ใช้บริการ ช่วงระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น และ 5.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้สามารถปิดได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด

         โฆษกกรุงทพมหานคร กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ กรุงเทพมหานครจะติดตามประกาศ ของ ศบค. เพื่อนำมาปรับปรุงสำหรับจัดทำประกาศข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ชัดเจนต่อไป

----------------------------

อัลบั้มภาพ