ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกทม. เน้นคุณภาพอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

         (8 พ.ย.62) เวลา 06.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางรัก ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า เพื่อติดตามความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตบางรัก ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

         ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับทางโรงเรียนให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการจัดเมนูอาหารสำหรับเด็กนักเรียนทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โดยส่วนประกอบของอาหารในแต่ละมื้อควรมีสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และควรมีผักและผลไม้ในมื้ออาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสำหรับเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ การประกอบอาหารควรมีความสะอาดในทุกขั้นตอน หมั่นเก็บกวาดเช็ดถูโรงอาหารหลังเด็กนักเรียนรับประทานเสร็จเรียบร้อยในแต่ละมื้อ เพื่อป้องกันมดและแมลงต่างๆ มากินเศษอาหารที่ร่วงหล่น ที่สำคัญเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ทางโรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารให้เด็กนักเรียนได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจดูอาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ โดยได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีกด้วย


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ