ปิดท้ายฟรีคอนเสิร์ต “ดนตรีในสวน" เพิ่มรับยอดบริจาคช่วยผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาลสังกัด กทม.

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 1 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง


          (1 ธ.ค. 62) เวลา 16.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแสดงดนตรีในสวนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เพื่อโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ 3 ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คุณฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (หนึ่งในศิลปินคู่ เบิร์ดกับฮาร์ท) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โดยเงินรายได้จากการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและจัดหาเครื่องฟอกไตให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

           กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนและร่วมบริจาคเงินในการจัดหาเครื่องฟอกไตช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดย“การแสดงดนตรีในสวนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เพื่อโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร”นั้น กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.30 – 19.00 น. ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 62 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ย. 62 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร และครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธ.ค. 62 ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงดนตรีในรูปแบบ ฟรีคอนเสิร์ต โดยจะได้พบกับการแสดงดนตรีจาก คุณฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล คุณเอ็ม ยืนชนม์ สมบัติเทพ (ฉายาเงาเสียงคุณสุเทพ วงศ์กำแหง) และการแสดงดนตรีจากวงแจ๊สทรีโอ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่หน้างานแต่ละวัน และบริจาคทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายสุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล เลขที่บัญชี 041 – 278835 – 9 สาขาบางเขน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 1984 9150

           ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชน ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ด้วยตระหนักว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งโรคไตหรือโรคไตเรื้อรัง คือ การที่ไต มีภาวะการทำงานผิดปกติหรือไตทำงานได้ลดลง หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่ม จะมีโอกาสเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งต้องทำการรักษาด้วยวิธีการฟอกไตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการศึกษา ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่า คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้จากข้อมูลสถิติ ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ปี 2562 มีผู้ป่วยโรคไตที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องฟอกไตจำนวน 13,000 ราย ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมีเครื่องฟอกไตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย จำนวน 74 เครื่อง ทั้งนี้การดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน เป็นหนึ่งในนโยบาย และภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมชมการแสดงดนตรีและร่วมบริจาคเงินตามกำลัง ซึ่งหลังจากจัดงานมาแล้ว 2 ครั้ง มียอดบริจาคทั้งสิ้นจำนวนกว่า 3.18 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องฟอกไตเพิ่มเติมสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตในกรุงเทพมหานครและผู้ป่วยโรคไตในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถมาใช้บริการฟอกไตในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้เช่นเดียวกัน

 

อัลบั้มภาพ