ตรวจเยี่ยมและมอบเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

          (30 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานตรวจเยี่ยมและมอบเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครว่าขาดเหลือในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะสนับสนุนได้ตรงตามความต้องการและความจำเป็นมากที่สุด โดยวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งได้สอบถามความคิดเห็นผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทราบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งนี้ มีครบครันและจำนวนเพียงพอแล้ว แต่อยากให้มีโรงเรียนกีฬาเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่น ๆ ได้เข้ามาเรียน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเล็งเห็นประโยชน์ที่เด็ก ๆ จะได้รับจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และได้มีแผนที่จะจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานที่ตั้ง โดยจะต้องมีพื้นที่มากพอและสามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย โดยต้องการให้มีทั้งการเรียนการสอนด้านกีฬาให้แก่นักกีฬากรุงเทพมหานคร และการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ อาทิ เวชศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด เป็นต้น

          ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครว่า การอยู่ร่วมกันหมู่มากนั้น สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือเกื้อกูล หนักนิดเบาหน่อยจะต้องอดทน รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็ทำได้อย่างดีอยู่แล้ว โดยกรุงเทพมหานครจะคอยสนับสนุนในด้านเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การเรียนการสอนและการฝึกซ้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครในการสร้างชื่อเสียงแก่กรุงเทพมหานครต่อไป
—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ