เปิดให้บริการแล้ว..! “BMA FEEDER" สายที่ 2 (B3) จากชุมชนเคหะร่มเกล้า ไป Airport Rail Link ลาดกระบัง ขอความร่วมมือใช้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

           กรุงเทพมหานครเปิดบริการทดลองเดินรถ Shuttle Bus จากชุมชนเคหะร่มเกล้า ไป ARL ลาดกระบัง ให้บริการฟรี 6 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ขอความร่วมมือผู้โดยสารล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยและใช้ระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ภายในรถตัวรถบัสและบริเวณจุดจอด

           (24 มี.ค.63) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดบริการทดลองเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก(ระบบราง) “BMA FEEDER” เพื่อเพิ่มทางเลือกและให้บริการเสริมในการเดินทางแก่ประชาชนเพิ่มเติมอีก 1 เส้นทาง ได้แก่ สาย B3 จากชุมชนเคหะร่มเกล้า ไป Airport Rail Link ลาดกระบัง ระยะทางรวม 17.5 กิโลเมตร จุดจอดรับ-ส่ง ประกอบด้วย ชุมชนเคหะร่มเกล้า - สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา – เคหะร่มเกล้า 30 (ตรงข้ามสนามกีฬาเคหะร่มเกล้า) - สถานี ARL ลาดกระบัง - ชุมชนเคหะร่มเกล้า ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. โดยในเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา 05.00-09.00 น. และเวลา 15.00-19.00 น. รถจะออกทุก 15 นาที ส่วนในช่วงเวลาปกติ เวลา 09.00-15.00 น. และเวลา 19.00-21.00 น. รถจะออกทุก 30 นาที สำหรับรถ Shuttle Bus ที่ให้บริการเป็นรถบัสปรับอากาศ มีที่นั่งจำนวน 36 ที่ มีที่ยืนพร้อมด้วยราวจับจำนวน 20 ที่ และมีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้บริการ ให้บริการฟรี 6 เดือน หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครจะมีการประเมินผลการดำเนินงานและผลการตอบรับของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนใช้งานและเช็คตำแหน่งรถได้แบบ Real Time เพียงใช้แอปฯ Viabus หรือสแกน QR Code หรือสามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านทาง link website ของสำนักการจราจรและขนส่ง http://www.bangkok.go.th/traffic/ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการแพร่ระบาดมากขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยและใช้ระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตรภายในรถตัวรถบัสและบริเวณจุดจอด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

          อนึ่ง สำหรับโครงการความร่วมมือทดลองให้บริการเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก(ระบบราง) “BMA FEEDER” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ร่วมกับภาคเอกชนในการดำเนินการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทางในเส้นทางที่ระบบขนส่งหลักยังไปไม่ถึง ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกำหนดเดินรถในเส้นทางที่ยังไม่มีบริการขนส่งมวลชนอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการทับซ้อนเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมถึงรถสองแถวที่ให้บริการในปัจจุบัน กำหนดดำเนินการนำร่องก่อน 3 เส้นทาง โดยได้เปิดทดลองให้บริการสายแรก (B1) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ไปสถานี BTS บางหว้า เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว ส่วนอีก 1 เส้นทาง (B2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ไปสถานี BTS สนามเป้า มีกำหนดเปิดทดลองให้บริการวันที่ 31 มี.ค.63

 

อัลบั้มภาพ