ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนสังกัดกทม. ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

          (30 มิ.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง) ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตห้วยขวาง มีนักเรียนประมาณ 1,050 คน ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อม 100% ในการเปิดภาคเรียนในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค. 63) โดยมีการจัดทำสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัววิถีใหม่ New Normal ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการประชุมติดต่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ อาทิ Zoom Line Facebook พร้อมดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ การกำหนดจุดล้างมือ การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม ได้แก่ การเข้าแถวคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน การเข้าแถวเพื่อเข้าชั้นเรียน การเข้าแถวเข้าห้องน้ำ การเว้นระยะระหว่างโต๊ะเรียน การเว้นระยะในการรับประทานอาหาร การกำหนดให้นักเรียนบางส่วนรับประทานอาหารที่โรงอาหาร โดยมีการจัดทำฉากกั้นระหว่างบุคคล และรับประทานอาหารในห้องเรียนที่โต๊ะของแต่ละคน โดยโรงเรียนจะดูแลและจัดอาหารใส่กล่องให้นักเรียนทุกคน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยแบ่งเป็นการเข้าแถวที่สนาม และการเข้าแถวที่โต๊ะเรียน การทำความสะอาดโรงครัว ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องเรียน โต๊ะเรียน โดยให้นักเรียนนำผ้าเช็ดโต๊ะส่วนตัวมาเพื่อเช็ดโต๊ะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ก่อนเริ่มเรียนทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย การเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของนักเรียน ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ งดกิจกรรมที่ต้องมีการใกล้ชิดกัน งดการสัมผัสราวบันไดและจุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกัน

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนมีการจัดระเบียบในการเว้นระยะห่างระหว่างรอคัดกรองก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันความแออัดและเพื่อสุขอนามัยของตัวนักเรียนเอง ด้านที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองในการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรอง เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ส่วนหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้กำชับให้โรงเรียนใส่ใจในเรื่องคุณภาพและสุขลักษณะของอาหาร ในส่วนของโรงเรียนจะมีการสอนทักษะการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในวิถี New Normal พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการต้องสงสัยให้แจ้งมายังโรงเรียนเพื่อที่จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาการต่อไป

          ในวันเดียวกัน เวลา 08.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนวัดหลักสี่มีความพร้อม 100% สำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 เช่นกัน

—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ