สภาสังคมสงเคราะห์ชวนสนับสนุนการจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 63

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

 

          นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ โดยจะนำหนังสือที่จัดทำ ทูลเกล้าฯ ถวาย และเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา องค์การ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร เชิญประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือแห่งชาติ ปี 2563 ด้วยการสนับสนุนเงินสำหรับจัดทำหนังสือดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์และร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือฯ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 63 ทั้งนี้ผู้สนับสนุนการจัดทำหนังสือจะได้รับใบเสร็จรับเงินของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตึกมหิดล ถนนราชเทวี เขตราชเทวี โทร. 0 2354 7533 – 7 ต่อ 405
----------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ