ปลัดกทม. กำชับทุกเขตตรวจติดตาม และประชาสัมพันธ์ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

          เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างจริงจัง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคและควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ให้เพิ่มมากขึ้น

          (25 มี.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มี.ค.63 ซึ่งมีสถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ 26 ประเภท โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงได้ย้ำให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม เบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่าฝืนเนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนถึงแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากจุดประสงค์สำคัญของการออกประกาศ คือ ร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงไม่ต้องการให้มีผู้กระทำการฝ่าฝืน ประกอบกับกรุงเทพมหานครต้องการที่จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


-------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ