วางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองลำไส้ไก่

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง

          (8 ต.ค.62) เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองลำไส้ไก่ เขตลาดกระบัง โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการระบายน้ำ ผู้แทนเคหะร่มเกล้า ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

          ในที่ประชุมฯ สำนักงานเขตลาดกระบังได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่พบในคลองลำไส้ไก่ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนเคหะร่มเกล้า ปัญหาที่พบมีอยู่ 2 ประการ คือ ปัญหาน้ำเสียในคลองลำไส้ไก่ และปัญหาผักตบชวาแพร่ระบาดในคลองลำไส้ไก่ สาเหตุของปัญหาน้ำเสียเกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนลงสู่คลองลำไส้ไก่ โดยไม่ผ่านบ่อบำบัดในชุมชนเคหะร่มเกล้า ส่วนปัญหาผักตบชวาแพร่ระบาด เกิดจากการที่น้ำในคลองเน่าเสีย ทำให้ผักตบชวาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ทั้งนี้คลองลำไส้ไก่มีความยาวประมาณ 7 กม. เป็นคลองที่รองรับน้ำจากชุมชนเคหะร่มเกล้า ในอดีตที่ผ่านมาระบบระบายน้ำในชุมชนดังกล่าว จะผ่านบ่อบำบัดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน ก่อนจะปล่อยลงคลองลำไส้ไก่ โดยบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าวชุมชนเคหะร่มเกล้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ แต่ปัจจุบันบ่อบำบัดน้ำเสียได้ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายเทน้ำเข้าออกระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับท่อระบายน้ำอุดตัน บางส่วนชำรุดเสียหาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการสูบน้ำจากคลองสองเข้าคลองลำไส้ไก่ จากนั้นระบายน้ำออก เพื่อให้น้ำในคลองลำไส้ไก่เกิดการหมุนเวียนถ่ายเท นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลาดกระบังประสานกับเคหะร่มเกล้า ทำการสำรวจจุดที่ปล่อยน้ำลงคลองลำไส้ไก่ และหาแนวทางปรับปรุงบ่อบำบัดในชุมชนเคหะร่มเกล้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองลำไส้ไก่ในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ควรจะหาทางแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา โดยอีก 2 เดือน จะนัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองลำไส้ไก่อีกครั้ง
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ