เร่งเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ต่อเนื่อง ตั้งเป้ากุมภาพันธ์นี้หมดทั่วกรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 23 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

          (23 ก.พ.64) เวลา 14.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถยนต์และการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ใกล้แยกนพวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถยนต์พร้อมการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดปัญหาแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน สำหรับพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ในพื้นที่ พบสถิติการได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนหรือออกตรวจพื้นที่ในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 11 คัน แบ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้เคลื่อนย้ายเอง จำนวน 7 คัน และในวันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเคลื่อนย้ายยกซากรถที่เหลืออยู่ จำนวน 4 คัน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 3 คัน และซอยสวนมะลิ 3 จำนวน 1 คัน โดยจะนำไปจัดเก็บที่สถานที่จัดเก็บซากยานยนต์เขตหนองแขม ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของกรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถิติจำนวนซากรถยนต์ทั่วกรุงเทพมหานครที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.64 มีจำนวนทั้งสิ้น 865 คัน ปัจจุบันเคลื่อนย้ายแล้ว โดยนับรวมของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในวันนี้จำนวน 4 คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 859 คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 773 คัน และสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 86 คัน ทำให้ขณะนี้คงเหลือซากรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 คัน อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ 3 คัน พื้นที่เขตวัฒนา เขตยานนาวา และเขตคลองเตย เขตละ 1 คัน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต และ http://gid.bangkok.go.th/reward/default.php หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

———— (สกณธ์... สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ