หนองจอกชวนคู่รัก "เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง (ข้าว)" จดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก 14 ก.พ.63

14 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 358 ครั้ง

 

          (14 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง" ตามโครงการ "เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง (ข้าว)" วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหนองจอก กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ คู่สมรส ประชาชนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ฟาร์มบ้านแก้ว เคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก จัดกิจกรรม "เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง" ตามโครงการเกี่ยวรัก เกี่ยวรวง (ข้าว) วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ส่งเสริมการผลิต การตลาดสินค้าชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชาชนร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมการทำนาเกี่ยวข้าวในแบบวิถีชีวิตชนบท โดยนำมาผสมผสานกับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตคู่ โดยมีแนวคิดว่าวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ดีเหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส สำหรับภายในงาน มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวคู่สมรสและชาวนา พิธีแต่งงานแบบขวัญเรียม สาธิตการแปรรูปอาหารแบบที่มีเอกลักษณ์ เช่น ขนมดอกจอก ขนมสายบัว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

       ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักได้รับความนิยมกันไปทั่วโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ เพื่อนฝูง พี่น้อง หรือแม้แต่คนในครอบครัวจะมอบความรักให้แก่กันเป็นพิเศษ การจัดกิจกรรม "เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง" ในวันแห่ง
ความรักครั้งนี้ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาวนา ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชน ประชาชน และกลุ่มเกษตรกร โดยสอดแทรกแนวคิด และความหมายของความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ความรักในวัฒนธรรมดีงาม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป ในโอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์นี้ นอกจากกิจกรรมเกี่ยวรัก เกี่ยวรวงแล้ว ขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร่วมกันเกี่ยวรัก เกี่ยวรวง และเกี่ยวใจไว้ด้วยกัน
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ