หลายหน่วยงานระดมกำลังแก้ปัญหาจัดเก็บภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง

             (8 พ.ย. 62) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมภาษีสัญจรกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการคลัง ผู้บริหารสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ผู้บริหารและฝ่ายรายได้กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี และเขตบางพลัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย

             รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมภาษีสัญจรนี้ได้จัดประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง 3 กลุ่มเขต เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางแก้ปัญหาจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับวันนี้เป็นการรับฟังปัญหา อุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งจากการรับฟังปัญหามาหลายกลุ่มเขต ทุกเขตจะมีปัญหาคล้ายๆ กัน ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการคลังได้รับทราบและรวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมที่ดิน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือและรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักการคลัง และผู้เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยเฉพาะฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขตที่ได้อดทน ร่วมกันทุ่มเทกำลังความสามารถ และเสียสละแรงกาย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประเมินภาษีที่จะต้องจัดเก็บ เพื่อจัดหารายได้สำหรับนำมาพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป

------------------------------

อัลบั้มภาพ