จัดทำคู่มือซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กทม.

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 137 ครั้ง

          (2 ธ.ค.62) เวลา 08.30 น. นายขจิต ชัชวานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธิติ ทรงเจริญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายธีรวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักงานเขต 50 เขต ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตร่วมกันศึกษาแนวทาง พร้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดทำคู่มือจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขอจัดสรรงบประมาณ การประเมินราคา การจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง สะพานข้ามทางแยก สะพานลอยคนเดินข้าม ทางลอด ตลอดจนโคมไฟฟ้าชนิดเสาสูง (High Mast) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักการโยธา หากสำนักงานเขตใดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติให้ดำเนินการได้ทันที เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ