เตรียมปิดการจราจรทางน้ำซักซ้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 10 ต.ค. นี้

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

 

        
          (9 ต.ค. 62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กำหนดฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับ กรมเจ้าท่า ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกให้กับขบวนเรือพระราชพิธี โดยการควบคุมการจราจรทางน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว สำหรับพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า และคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึงวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร โดยปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ ได้แก่ เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอัตรายและเรือภัตตาคาร ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เวลา 12.30 – 15.00 น. ห้ามเดินเรือทุกชนิด ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึงหอประชุมกองทัพเรือ และปากคลองบางกอกน้อย ถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เวลา 15.00 – 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า


          ทั้งนี้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี และหากผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาทและให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

. ----------------- (นักบุญ...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ