กทม.จัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง        (10 ส.ค.62) เวลา 16.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ชมการแสดงดนตรี ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 ส.ค. 62 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.62 ด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบทเพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารสำนักงานงานเขตพระนคร และประชาชนร่วมชมการแสดง

        ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.62 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีจาก BMA Band โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงภูมิทัศน์จนสวยงาม เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้บริการ ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ส.ค. 62 นอกจากประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามแล้วยังได้รับฟังดนตรีไพเราะที่กรุงเทพมหานครจัดแสดงด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 10 - 12 ส.ค. 62 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ

 

-----(สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ