กทม.ลอกท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะพร้อมรับมือฝนตกหนัก

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 146 ครั้ง

         (15 มิ.ย.62) เวลา 09.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระหว่างซอย 5 ถึง ซอย 15 เขตหลักสี่ โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรม ณ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการลอกท่อ ดูดเลน ท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าและขาออก ระหว่างถนนแจ้งวัฒนะซอย 5 ถึง ถนนแจ้งวัฒนะซอย 15 รวมระยะทาง 5.24 กิโลเมตร โดยในวันนี้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ช่วง จุดที่ 1 คลองเปรมประชากร ถึงทางเข้า บมจ.ทีโอที ระยะทาง 540 เมตร จุดที่ 2 ทางเข้า บมจ.ทีโอที ถึงซอยแจ้งวัฒนะ 9 ระยะทาง 650 เมตร จุดที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 9 ถึงซอยแจ้งวัฒนะ 15 ระยะทาง 570 เมตร และจุดที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถึงคลองประปา ระยะทาง 860 เมตร โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 122 คน พร้อมรถดูดเลน รถน้ำ และรถเครื่องจักรกล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร และคลองประปา แก้ปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 4 คน ลงพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบของตนเองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรอการระบายในฤดูฝนนี้ ซึ่งในวันนี้หน่วยงานต่างๆมาบูรณาการความร่วมมือกัน ลอกท่อ ดูดเลน ถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เป็นบ่อพักน้ำกว่า 200 บ่อ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากถนนแจ้งวัฒนะเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ต้องใช้เวลาระบายน้ำนานเป็นชั่วโมงเมื่อฝนตกหนัก กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองเปรมประชากรและคลองประปา บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำรอการระบายน้อยที่สุด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมเต็มที่ในการรับมือปัญหาน้ำท่วม โดยดำเนินการลอกท่อ ดูดเลน เพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำตามแผนเสร็จสิ้นก่อนเข้าสู่ฤดูฝนใกล้ครบสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเหลือเพียงขุดลอก ดูดเลน ในบางจุดเพิ่มเติม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำรอการระบาย รับมือฤดูฝนและฝนตกหนักที่กำลังจะมาถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอน


----- (สกณธ์....สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ