กทม.รับมอบเครื่องอัลตราซาวด์ขนาดพกพา พร้อมส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

          (25 มิ.ย. 63) เวลา 11.00 น. : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครในการรับมอบเครื่องอัลตราซาวด์ขนาดพกพา Ben Q รุ่น T3300 จำนวน 1 เครื่อง จาก “คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน” นำโดย นางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ ประธานที่ปรึกษาชมรมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ไต้หวัน พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

         สำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ขนาดพกพา Ben Q รุ่น T3300 ดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่จะต้องแยกพื้นที่ในการสอบสวนโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพื่อความปลอดภัยกับผู้ป่วยทั่วไปที่เข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาล

           ทั้งนี้ ตั้งแต่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน ในฐานะผู้แทนนักธุรกิจชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยทำธุรกิจในประเทศไทย ได้ส่งมอบเครื่องอัลตราซาวด์ขนาดพกพารุ่น T3300 จำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสิรินธรและสถานพยาบาลอื่นๆ รวมทั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่นหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และถุงมือ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยกว่า 20 แห่ง ในการนี้ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำนางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ ประธานที่ปรึกษาชมรมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ไต้หวัน พร้อมคณะ เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาโรคเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย


--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ