สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

           (14 ก.ย.63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 74 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานสภากรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น และพล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ บรรยายในหัวข้อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
——

อัลบั้มภาพ