เปิดใช้ทางเลียบคลองประปาเชื่อมหลักสี่ – ดอนเมือง เพิ่มศักยภาพโครงข่ายจราจรย่านแจ้งวัฒนะ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 696 ครั้ง

          (9 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดเส้นทางถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองตาอูฐ ในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง เนื่องจากไม่มีเส้นทางออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการโยธา การประปานครหลวง กรมธนารักษ์ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง สมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณที่ว่างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ท้ายหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 เขตหลักสี่

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประปานครหลวง กรมธนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 11 และสมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางถนนเลียบคลองประปา ฝั่งตะวันออก ช่วงถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองตาอูฐ ในพื้นที่เขตหลักสี่ ระยะทาง 2,150 เมตร โดยกำหนดเปิดใช้เส้นทางในวันที่ 9 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่และดอนเมืองสามารถใช้เส้นทางเลียบคลองประปา ผ่านท้ายหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ไปออกถนนแจ้งวัฒนะ รวมถึงข้ามคลองตาอูฐไปยังวัดไผ่เขียว และพื้นที่อื่นๆ ในเขตดอนเมืองได้สะดวกขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

         นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กล่าวว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นเพียงเส้นทางชั่วคราวเท่านั้น เมื่อสำนักการโยธาดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนวเวนคืนเรียบร้อยแล้ว จะได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจร แนวเขตทาง 12 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งนี้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเจ้าของพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ทุกฝ่ายสามารถหาข้อสรุปโดยอนุญาตให้เขตฯ เข้าไปดำเนินการปรับปรุงและเปิดใช้เส้นทางเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น ลดระยะเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินรถพยาบาลก็สามารถนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ทันทีอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพโครงข่ายจราจรในย่านถนนแจ้งวัฒนะแล้ว ยังทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง หลักสี่ และบริเวณใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

อัลบั้มภาพ