ลงพื้นที่บางกอกใหญ่ รณรงค์สร้างความเข้มแข็งไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลอง

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 16 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

          (16 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ กอ.รมน. ลงพื้นที่ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โดยร่วมพบปะพูดคุยกับชาวชุมชน ณ บริเวณลานรับรองหลังโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายในวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ จากนั้นคณะฯ ตรวจการเปิด-ปิดประตูน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองวัดอรุณ และเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่คลองและรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลอง

          นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักสำคัญของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรรักษาไว้ให้นาน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเสวนาเครือข่ายภาคประชาชนรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีเครือข่ายรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และผู้แทนชุมชนกว่า 100 คน ร่วมการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอแนวทางป้องกัน ทั้งการรณรงค์ การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เหมาะสม การจัดระเบียบ และการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ทิ้งขยะลงแม่น้ำ และหลังจากการเสวนา ชาวชุมชนได้มีข้อตกลงในการเป็นเครือข่ายร่วมกัน “ที่จะไม่ทิ้งขยะลงคลอง แม่น้ำ และจะเก็บขยะในแม่น้ำออกให้หมด เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ฟื้นฟูวิถีชุมชนสู่ชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน”


---------------------(ชลธิชา/สกณธ์ ... สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ