กรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ และ ส.ก.

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 265 ครั้ง

          (14 ส.ค. 62) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 นี้ โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

ยืนยัน ถ.หมายเลข 8 หลังศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เปิดใช้งานเป็นทางการภายในเดือน ส.ค. 62

          พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบกระทู้ถามสด ของ นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปิดใช้ ถ.หมายเลข 8 ด้านหลังศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ว่า ปัจจุบัน ถ.หมายเลข 8 ซึ่งเป็นเชื่อมต่อ ถ.แจ้งวัฒนะ ผ่านไปด้านหลังศูนย์ราชการฯ ออกสู่ ถ.กำแพงเพชร 6 ได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ยังคงเหลือการเก็บรายละเอียดงานอีกเล็กน้อย  ซึ่งสามารถเปิดให้ประชาชนโดยเฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการใช้สัญจรได้แล้ว โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายใน ส.ค. 62 นี้

 

กรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ และ ส.ก.

          ต่อกระทู้ถามสดของ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครภายหลัง การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รองผู้ว่าฯ พล.ต.ท.โสภณ ได้ตอบกระทู้ต่อที่ประชุม ว่า กรุงเทพมหานครได้กำชับข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

          สำหรับข้อซักถามถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ พล.ต.ท.โสภณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งไว้แล้ว 5 ประการ ประกอบด้วย จัดส่งข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งทั้งในส่วนของสำนักงานปกครองและทะเบียน รวมทั้งสำนักงานเขตละ 2 คน รวม 115 คน เข้ารับการอบรมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อรับทราบแนวทาง ขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไว้แล้ว จำนวน 270 ล้านบาท  รวมทั้งได้ให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง อาทิ หีบบัตร คูหาเลือกตั้ง หากพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้โดยปกติครบถ้วน พร้อมทั้งได้ให้สำนักงานเขต สำรวจสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ที่จะมีขึ้นนี้ จำนวนสถานที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น  6,189 หน่วย เป็นหน่วยที่ตั้งในอาคาร จำนวน 2,973 หน่วย และหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ จำนวน 3,216 หน่วย ซึ่งได้ทำสรุปรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) รับทราบแล้ว นอกจากนี้ยังกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด

---------------

อัลบั้มภาพ