สภากทม.ติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งในปี 64

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 12 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 565 ครั้ง

          (12 ต.ค.63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 6

          ในที่ประชุม สำนักงานปกครองและทะเบียนได้รายงานข้อมูลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มี.ค.56 และการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่การปกครอง จำนวนเขตเลือกตั้ง จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวนหน่วยเลือกตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานปกครองและทะเบียนเตรียมข้อมูลในส่วนอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ การเตรียมแผนการเลือกตั้งทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตหากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง แผนการใช้งบประมาณ ในส่วนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้จัดเตรียมข้อมูลการเตรียมพร้อมระบบออนไลน์เพื่อให้บริการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งแก่ประชาชน โดยให้รวบรวมและรายงานที่ประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯได้พิจารณาและสามารถสรุปได้ทันตามกรอบระยะเวลาการพิจารณา
——-

อัลบั้มภาพ