แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า 5 พันชิ้น พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 50 เขต

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 21 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

          รายงานข่าวจากศาลาว่าการกทม.แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า(FaceShield)ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกทม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง รวม 5,000 ชิ้น โดยผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ทุกภาคส่วนมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกทม. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยขยะเปียกและขยะแห้ง ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนกทม. จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปสวมใส่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. และอาสาสมัครสาธารณสุขของกทม. ได้ร่วมกันผลิตอย่างต่อเนื่องสำหรับหน้ากากป้องกันใบหน้า(FaceShield) เป็นผลงานการประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกปิดบังใบหน้าผู้สวมใส่ได้มิดชิด สามารถสวมใส่ทับหน้ากากอนามัยได้ ช่วยป้องกันน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจกระเด็นใส่ใบหน้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสสิ่งปฏิกูลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งนี้ กทม.จะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ