ภาพข่าว: ลดอุบัติเหตุ

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 16 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

 

            นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2563 หาแนวทางป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้แทนศปถ. 50 เขต ร่วมประชุม ที่กทม.2 ดินแดง